NowaNadzieja.com.pl

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

 

Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” zaprasza na Konferencję Naukowo – Szkoleniową

Forum Autyzmu: Edukacja włączająca dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju


pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka

Termin: 24 września 2016 roku 
Miejsce: Collegium Da Vinci, Poznań, ul. Kutrzeby 10
Koszt: 120 zł. 
Zgłoszenia: lista zamknięta - brak wolnych miejsc

Plan konferencji: 
8.00-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.15 Uroczyste otwarcie konferencji – Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
9.15-9.45 Edukacja włączająca dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju doniesienia z pola walki - dr Justyna Leszka, Fundacja „Nowa Nadzieja”,
9.45-10.30 Badanie funkcji poznawczych u dzieci ze spektrum autyzmu. Zastosowanie testów psychologicznych - prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska, UP Kraków, 
10.30-11.15 Wspomaganie rozwoju osób z zaburzeniami spektrum autyzmu – pomiędzydyrektywnym, personalistycznym a eklektycznym podejściem – prof. zw dr hab. Jacek Błeszyński, UMK Toruń,
12.00-12.30 Czy zespół Aspergera może współwystępować z innymi zaburzeniami rozwoju? - dr hab. Marta Korendo, UP Kraków,
12.30-13.00 Reguły komunikacji włączającej z dziećmi w spektrum zaburzeń całościowych w szkole - dr Wanda Baranowska, WSBiNZ Łódź,
13.00-13.30 Dziecko z zaburzeniami w rozwoju w placówce ogólnodostępnej – prawo oświatowe i praktyka - Agnieszka Niedźwiedzka, Stowarzyszenie NIE–GRZECZNE DZIECI,
13.30-14.00 Nie taki autyzm straszny… Edukacja włączająca w praktyce - Marcelina Żółtowska, Centrum Terapeutyczne OD GŁOWY DO MOWY Poznań,
15.00-17.00 Warsztaty (czas trwania warsztatów 90 – 120 minut)
1. Od jelit… do mózgu – znaczenie zaburzeń mikroflory jelitowej i diety eliminacyjnej u osób ze spektrum autyzmu - Zuzanna Baraniak, Anna Bartnicka, Instytut Mikroekologii w Poznaniu
2. Pułapki szkolnych "glosariuszy" w komunikacji z dziećmi z Zespołem Aspergera - dr Wanda Baranowska WSBiNZ Łódź
3. Wspieranie rozwoju ruchowego dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju - Bogna Mikołajczak 
4. Teksty melodyczne z AAC-piktogramy- uniwersalne narzędzie wspierania edukacji i programowania języka dla osób z trudnościami w porozumiewaniu się - Maria Podeszewska - Mateńko, Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno - Szkoleniowa Terapii Mowy I Alternatywnej Komunikacji Językowej "Piktogramy", Szczecin 
5. Edukacja włączająca z perspektywy rodzica – problemy i rozwiązania praktyczne – Agnieszka Niedźwiedzka, Aleksandra Chowaniak, Piotr Tomankiewicz

„….. osoby niepełnosprawne nie będą wykluczane z powszechnego systemu edukacji ze względu na niepełnosprawność, a także, dzieci niepełnosprawne nie będą wykluczane, ze względu na niepełnosprawność, z bezpłatnej i obowiązkowej nauki w szkole podstawowej lub z nauczania na poziomie średnim, osoby niepełnosprawne będą korzystać z włączającego, bezpłatnego nauczania obowiązkowego wysokiej jakości, na poziomie podstawowym i średnim, na zasadzie równości z innymi osobami, w społecznościach, w których żyją, wprowadzane będą racjonalne usprawnienia, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, osoby niepełnosprawne będą uzyskiwać niezbędne wsparcie, w ramach powszechnego systemu edukacji, celem ułatwienia ich skutecznej edukacji, stosowane będą skuteczne środki zindywidualizowanego wsparcia w środowisku, które maksymalizuje rozwój edukacyjny i społeczny, zgodnie z celem pełnego włączenia”

Art. 24; pkt 2; ppkt a – d Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku; ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 6 września 2012

Forum Autyzmu

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele Świętego Mikołaja z Koła i Fundacja „Nowa Nadzieja” zapraszają na BEZPŁATNE szkolenie”

„Autyzm nie musi być wyrokiem – współczesne metody terapii”

 

Data: czwartek 21 kwietnia 2016 r. w godz. 16.00-19.45
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole, ul. Mickiewicza 14
Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 694 957 281

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” zaprasza na szkolenie:

 

„Różnicowa diagnoza logopedyczna i programowanie języka”

 

Termin: sobota, 19 marca 2016 r, 9.00 – 15.30 (8h dydaktycznych)
Miejsce: Fundacja „Nowa Nadzieja” Kalisz, ul. Nowy Świat 13
Prowadzący: dr Justyna Leszka

Podstawowym zadaniem logopedy jest diagnoza. Bardzo trudna – wymagająca gruntownej wiedzy z zakresu rozwoju dziecka, elementów psychologii i medycyny. A po diagnozie należy sformułować zalecenia – co? jak? i kiedy? Robić, stosować, modyfikować…

W sytuacji, kiedy coraz więcej dzieci ma problemy z normatywnym rozwojem językowym warto zastanowić się nad tym, jak np. odróżnić alalie od afazji dziecięcej i jak sformułować zalecenia dla autyzmu.

Zapraszam do wspólnego myślenia w tym nurcie.

Szanowne koleżanki i koledzy - będzie mi bardzo miło spotkać się na warsztatach w dniu 19 marca.

Ramowy program:

 • Charakterystyka normatywnego rozwoju dziecka w zakresie języka, motoryki , zabawy, funkcjonowania społecznego;
 • Model diagnostyki logopedycznej: etapy postępowania i najczęściej popełniane błędy;
 • Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy w: alalii, afazji dziecięcej, wadach słuchu, autyzmie dziecięcym, Zespole Aspergera;
 • Warsztat – konstruowanie wywiadu z rodzicami, wartościowego pod względem diagnostycznym
 • Programowanie języka
 • Zalecenia do terapii, jako kontynuacja diagnozy. Warsztat – konstruowanie zaleceń terapeutycznych

Koszt: 150 zł.

Zgłoszenia: Przesyłając drogą mailową na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. formularz zgłoszeniowy i dokonując opłaty na podane konto w ciągu 3 dni roboczych. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat. Dla pierwszych 10 osób cena za szkolenie 100 zł.

    pobierz kartę zgłoszenia

Diagnoza autyzmu

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" zaprasza na szkolenie:

Wykorzystanie elementów Metody Krakowskiej w pracy z grupą
Uwaga: z powodów od nas niezależnych, szkolenie zostało przełożone na inny termin.

Data:
2 kwietnia 2016
Czas trwania: 9.00 – 13.15 (5 godz. dydaktycznych)
Miejsce: siedziba Fundacji Nowa Nadzieja, Kalisz ul. Nowy Świat 13
Prowadzący: mgr Bogna Mikołajczak - fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta SI’                        
                      mgr Ewelina Mikołajczyk – pedagog specjalny, terapeuta
                      Prowadzące posiadają duże doświadczenie w pracy Metodą Krakowską

Adresaci: nauczyciele przedszkolni i wczesnoszkolni, pedagodzy specjalni, terapeuci, rodzice…

Uczestnicy:

- poznają ogólne zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem Metody Krakowskiej
- będą potrafili dokonać interpretacji wyników diagnozy funkcjonalnej i dostosować poziom zdań do potrzeb dzieci
- poznają sfery poznawcze, które podlegają stymulacji według Metody Krakowskiej oraz będą w stanie adekwatnie dobierać ćwiczenia
- potrafią zastosować w grupie Sylabową Naukę Czytania prof. Jagody Cieszyńskiej

W trakcie warsztatów w sposób praktyczny, w oparciu o adekwatne pomoce zostaną zaprezentowane:

 1. Ćwiczenia słuchowe
 2. Ćwiczenia wzrokowe
 3. Sylabowa Nauka Czytania
 4. Ćwiczenia węchowe, smakowe, dotykowe
 5. Stymulacja umiejętności zabawy
 6. Ćwiczenia funkcji lewej półkuli mózgu
 7. Ćwiczenia zachowań społecznych
 8. Ćwiczenia motoryki
 9. Ćwiczenia pamięci
 10. Ćwiczenia kategoryzacji i myślenia przyczynowo-skutkowego
 11. Budowanie systemu językowego.

Koszt: 150 zł

Zgłoszenia: Przesyłając drogą mailową na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 25 marca formularz zgłoszeniowy i dokonując opłaty na podane konto w ciągu 3 dni roboczych. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

    pobierz kartę zgłoszenia

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" w Kaliszu
w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
zaprasza nauczycieli i rodziców dzieci z Zespołu Szkół nr 9 (Gimnazjum nr 9) w Kaliszu na bezpłatne szkolenie:  

Autyzm i Zespół Aspergera – dynamika problemu i propozycje rozwiązań

Prowadzący: dr Justyna Leszka
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (9.00 – 12.00)
Termin: 22 marca 2016 roku

Tematyka:

 • Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm i Zespół Aspergera), jako współczesne najpoważniejsze zagrożenia dla rozwoju i funkcjonowania dzieci;
 • Cywilizacyjne uwarunkowania zaburzeń rozwoju dzieci;
 • Rozpoznawanie wczesnych objawów zaburzeń w rozwoju;
 • Postępowanie terapeutyczne i pomoc rodzinie z dzieckiem z autyzmem lub ZA;
 • Dziecko z autyzmem lub ZA w szkole – propozycje rozwiązań.

 

Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE WARSZTATY w ramach akcji ZDROWY PIĄTEK 
w Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” pt.

"FUNDACYJNE REWOLUCJE KUCHENNE"

Data: piątek, 11 marca 2016 r. o godz. 16.00
Miejsce: Fundacja „Nowa Nadzieja” w Kaliszu, ul. Nowy Świat 13

Święta wielkanocne tuż tuż! Co ugotować dziecku na specjalnej diecie? Czym zastąpić zakazane produkty? To jest proste! Przyjdź na warsztaty kulinarne 11 marca od godziny 16.00. Możliwość kupienia używanych podczas warsztatów produktów.

Warsztaty poprowadzi: Joanna Dolna - konsultant dietetyczny, pedagog, trener, matka dziecka z autyzmem (dieta od ponad 10 lat).

Rejestracja: 62 741-45-58; 693 887 884; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pomóż w budowie Centrum Rozwoju „Nowa Nadzieja”

Fundacja posiada status

 

Fundacja posiada status

Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja „Nowa Nadzieja” powstała w 2009 roku w Kaliszu jako efekt wysiłku grupy rodziców chorych dzieci. Jej ośrodki terapeutyczne działają w Kaliszu i Poznaniu.

1% = KRS 0000321541

Wspieraj nas na Allegro

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-825389332');

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.