NowaNadzieja.com.pl

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

 

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” z Kalisza
i Szkoła Podstawowa nr 12 im. Prof. Adama Wodziczki w Gnieźnie zapraszają

na BEZPŁATNE SZKOLENIE
Trzy filary terapii dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju
w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu

Termin: 5 grudnia 2018 r. | godz. 10.00-12.00
Prowadzący: dr Justyna Leszka
Miejsce: Os. Kazimierza Wielkiego 33, 62-200 Gniezno
Zapisy: 502 381 109

Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” zaprasza na

Konferencję Naukowo – Szkoleniową
Forum Autyzmu - RODZINA (dziecka) z AUTYZMEM

która odbędzie się 22 września 2018 roku w salach Collegium Da Vinci, Poznań, ul. Kutrzeby 10

Pojęcie „epidemii autyzmu” przestaje być hasłem, jest rzeczywistością - lawinowo rośnie liczba dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Niestety nie pociąga to za sobą rozwiązań systemowych, jeśli chodzi o wczesną diagnostykę, dostęp do skutecznych terapii i kompleksowe wspieranie rodzin. Ze względu na powszechność zjawiska stajemy się społeczeństwem z problemem autyzmu. Niepełnosprawność społeczna (autyzm, ZA i inne postaci zaburzeń powodujących trudności w relacjach społecznych) jest powszechnie nierozumiana a rodziny z dziećmi nią dotkniętymi podlegają mechanizmom wykluczenia i napiętnowania.

Rodziny dzieci z zaburzeniami rozwoju potrzebują ukierunkowania w diagnostyce (a nie ignorancji i bagatelizowania problemu), wsparcia w doborze i prowadzeniu terapii (a nie poszukiwania przypadkowych rozwiązań) i mądrego prowadzenia w gąszczu przepisów oświatowych i ich (często błędnych) interpretacji w poszczególnych placówkach. Zatem rośnie zapotrzebowanie na profesjonalistów przygotowanych do prowadzenia Rodzin – nauczycieli, terapeutów, logopedów, pracowników socjalnych i innych osób, mogących wspierać rodziców w procesie diagnozy, terapii i organizacji środowiska dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Przed rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwoju pozostaje cały czas aktualne pytanie - co dalej? co w wieku dorosłym?

O tym chcemy rozmawiać podczas konferencji, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Koszt uczestnictwa: 170 zł (materiały szkoleniowe, zaświadczenia, przerwa kawowa, lunch).
Uwaga: Przy zgłoszeniu 4 i więcej uczestników z jednej placówki cena wynosi 150 zł
Koszt dla rodziców podopiecznych Fundacji "Nowa Nadzieja" - 50 zł.

PROGRAM KONFERENCJI

8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 - 9.15 Uroczyste otwarcie konferencji - Piotr Tomankiewicz, Prezes Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”
9.15 - 10.00 Rodzina z autyzmem – trzy filary terapii dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju
dr Justyna Leszka, WPA UAM, Fundacja „Nowa Nadzieja”
10.00 - 10.30 Logoterapia - humanistyczne i neurobiologiczne spojrzenie na stymulację rozwoju funkcji poznawczych dzieci z autyzmem - prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek UP Kraków

Przerwa kawowa

11.15 - 12.15 Wykluczanie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością społeczną – szkolne i uliczne „gry w pigułce” - dr Wanda Baranowska Uniwersytet Łódzki
12.15 - 13.00 Rodzina z problemem w społeczeństwie - czyli o zwykłych ludziach uwięzionych w klatce instrumentalizmu i idealizmu cudzych opinii - dr Przemysław Gąsiorek, WPA UAM
13.00 - 13.30 Co dalej…? O planach utworzenia CENTRUM ROZWOJU Fundacji „Nowa Nadzieja”
Dorota Madejka, Wiceprezes Fundacji „Nowa Nadzieja”

Przerwa obiadowa

14.30 - 15.15 Ile „autyzmu” jest w jelitach? O możliwościach wspierania dietą i leczeniem funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwoju - lek. med. Hanna Olejniczak, Modelarnia Zdrowia, Poznań
15.15 - 16.00 Przepisy prawa - sprzymierzeniec czy wróg rodziny dziecka z autyzmem?
16.00 - 17.00 PANEL DYSKUSYJNY

Zgłoszenia: Przesyłając na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. formularz zgłoszeniowy i dokonując opłaty na podane konto w ciągu 3 dni roboczych. Liczba miejsc ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność wysłania zgłoszenia!

  pobierz kartę zgłoszenia DOC            pobierz kartę zgłoszenia PDF

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" Oddział Poznań zaprasza na:

KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ
Dziecko z Zespołem Downa – rehabilitacja, terapia, edukacja

Termin: 15 kwietnia 2018 r. godz. 10:00-17.00
Wykładowcy: mgr Marlena Urlych, mgr Marcelina Żółtowska, mgr Bogna Mikołajczak, 
                       mgr Marta Banaszak
Koszt: 180 zł.

Podejmowane zagadnienia będą dotyczyły kształtowania kompetencji językowych, społecznych, emocjonalnych i motorycznych dzieci z Zespołem Downa oraz wspierania ich rozwoju dietą. Omówione zostaną główne potrzeby terapeutyczne dzieci z ZD i sposoby wspomagania ich rozwoju i edukacji.

Plan konferencji:
10.00-11.30  Dziecko z Zespołem Downa – od diagnozy do dorosłości. Potrzeby rozwojowe i sposoby 
                   ich zaspokajania 
                   mgr Marlena Urlych | Fundacja "Nowa Nadzieja"
12.00-14.00  Wspomaganie rozwoju językowego dziecka z ZD i wczesna nauka czytania
                   mgr Marcelina Żółtowska | Centrum Terapeutyczne OD GŁOWY DO MOWY
14.00-16.00  Rehabilitacja ruchowa czy integracja sensoryczna – o wspieraniu rozwoju ruchowego 
                   dzieci z ZD
                   mgr Bogna Mikołajczak | Centrum Terapeutyczne OD GŁOWY DO MOWY
16.00-17.00  Żywienie wspierające rozwój 
                   mgr Marta Banaszak | Centrum Terapeutyczne OD GŁOWY DO MOWY

Zgłoszenia: Przesyłając na e-maila poznanTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  formularz zgłoszeniowy i dokonując opłaty na podane konto w ciągu 3 dni roboczych. Liczba miejsc ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność wysłania zgłoszenia!

  pobierz kartę zgłoszenia DOC            pobierz kartę zgłoszenia PDF

Wydawnictwo WiR zaprasza do udziału w Konferencji dla nauczycieli, logopedów i psychologów i rodziców

„Trudne i niepożądane zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”

Termin: 14 kwietnia 2018 r. (sobota)
Miejsce:
Kampus Wielicki, ul. Piłsudskiego 105, Wieliczka
Koszt udziału w imprezie: 250 zł | UWAGA! promocja 120 zł hasło Nowa Nadzieja =====>

O problemach trudnych zachowań u dzieci (m.in. z autyzmem, Zespołem Aspergera, ASD) i sposobach radzenia sobie z nimi opowiedzą m.in.

 • dr Justyna Leszka
 • prof. UP dr hab. Marta Korendo
 • dr Wanda Baranowska
 • dr Krzysztof Gerc
 • mgr Piotr Tomankiewicz

W programie konferencji:

 • Społeczne reguły spostrzegania, wartościowania i oceniania – trafna podpowiedź czy „ślepa uliczka” w ocenianiu zachowania dzieci z ASD?
 • Językowe nieporozumienia czy systemowe trudności? O przyczynach problemów komunikacyjnych dzieci i z dziećmi z zespołem Aspergera
 • Wyzwania profilaktyki zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie – o nieświadomej kreacji zachowań niepożądanych dzieci przez osoby dorosłe
 • Zachowania trudne i niepożądane z perspektywy rodzica dziecka z autyzmem
 • Realizacja edukacji włączającej w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego

Koszt obejmuje: udział w prelekcjach, obiad i poczęstunek, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa

Informacje i zapisy na stronie https://www.wir-wydawnictwo.com/konferencja-trudne-i-niepozadane-zachowania-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-i-szkolnym/

Patronat honorowy nad konferencją objęli Polski Związek Logopedów, Polskie Towarzystwo Logopedyczne – Oddział Małopolski oraz Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja".

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" Oddział Poznań
zaprasza na warsztaty:

PIERWSZE KROKI W PLANOWANIU TERAPII INDYWIDUALNEJ DZIECKA Z AUTYZMEM

Termin: 25.03.2018, godz. 10.00-15.00 (6 godzin dydaktycznych)
Wykładowcy: mgr Marcelina Żółtowska - Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej, logopeda, pedagog specjalny
Koszt: 180 zł. 

Warsztat szczególnie polecany osobom, które rozpoczynają pracę z dziećmi z autyzmem. Na szkoleniu zostaną omówione praktyczne wskazówki, w jaki sposób zaplanować pierwsze kroki w terapii dziecka z autyzmem. Od czego zacząć, jak wyznaczyć pierwsze cele terapeutyczne, jakie przygotować pomoce, w jaki sposób dobierać odpowiednie ćwiczenia do aktualnego poziomu poznawczego dziecka, a także jak je modyfikować w miarę postępów w terapii.

 • Stymulacja i terapia rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju – podstawy neurobiologiczne.
 • Kompleksowe zaplanowanie terapii – podejście rozwojowe: ćwiczenia z zakresu rozumienia, naśladownictwa, ćwiczenia wzrokowe, słuchowe, stymulacja lewej półkuli mózgu, pamięci, myślenia, rozwoju zabawy, ćwiczenia przygotowujące do kształtowania systemu językowego, wczesna nauka czytania metodą sylabową prof. J. Cieszyńskiej-wprowadzenie

Zgłoszenia: Przesyłając na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. formularz zgłoszeniowy i dokonując opłaty na podane konto w ciągu 7 dni roboczych. Liczba miejsc ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność wysłania zgłoszenia!

  pobierz kartę zgłoszenia DOC           pobierz kartę zgłoszenia PDF

 

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" w Kaliszu
i Centrum Medyczne Vitalmmun w Poznaniu zapraszają na BEZPŁATNE warsztaty

ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE: Grzyby, bakterie, pasożyty i nadwrażliwości pokarmowe – czy taka diagnostyka ma sens?

Termin: sobota 24 lutego 2018 r. | godz. 11.00-15.00
Miejsce: Fundacja "Nowa Nadzieja", Kalisz, ul. Nowy Świat 13
Prelegenci: mgr. Inż. Dominika Jankowska, Natalia Knaflewska – dietetyk

Program:

 • Dysbioza jelitowa w ASD – czy bakterie i grzyby mają znaczenie?- Mikrobiota jelitowa generatorem zdrowia – rola jelit w utrzymaniu zdrowia
 • Zespół ,, cieknącego '' jelita – wpływ na zdrowie i zachowanie dziecka z ASD
 • Oś mózgowo – jelitowa – czy zmiana mikrobioty wpływa na chemię mózgu?
 • Nietolerancje pokarmowe w ASD – czy dieta bezglutenowai bezmleczna rzeczywiście ma sens?
 • Teoria opioidowa, czyli narkotyzujący pokarm.
 • Dieta u pacjentów z zaburzeniami neurorozwojowymi – praktyczne wskazówki
 • Probiotyki – jakie, komu, kiedy – fakty i mity o jakości preparatów probiotycznych dostępnych na polskim rynku

Zapisy: 693 887 884 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pomóż w budowie Centrum Rozwoju „Nowa Nadzieja”

Fundacja posiada status

 

Fundacja posiada status

Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja „Nowa Nadzieja” powstała w 2009 roku w Kaliszu jako efekt wysiłku grupy rodziców chorych dzieci. Jej ośrodki terapeutyczne działają w Kaliszu i Poznaniu.

1% = KRS 0000321541

Wspieraj nas na Allegro

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-825389332');

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.