NowaNadzieja.com.pl

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

 

Pojawiające się od dawna badania potwierdzają tezę, że autyzm jest chorobą całego ciała, bardzo skomplikowaną, na którą składa się wiele czynników z różnych dziedzin wiedzy medycznej. Bardzo wiele przypadków autyzmu jest wynikiem rozregulowania systemu immunologicznego, co wpływa na zdolność organizmu do rozkładu pewnych białek, zwalczania drożdży i bakterii.

Od pewnego czasu lekarze stosujący podejście DAN! (Defeat Autism Now! – Pokonaj Autyzm Teraz!) koncentrują się na leczeniu wszystkich aspektów medycznych choroby. Autyzm jest tak skomplikowaną chorobą, że do teraz nie zbadano jego przyczyn. Właściwa, indywidualna terapia dla tylko jednego dziecka wymaga podejścia interdyscyplinarnego i rozległej wiedzy z zakresu m.in. neurologii, genetyki, gastrologii, alergologii, dietetyki, psychologii, psychiatrii i logopedii. Kompleksowe leczenie dziecka polega najczęściej na ustaleniu diety, suplementacji oraz intensywnej terapii psychologicznej i logopedycznej.  Przeczytaj artykuł z czasopisma WPROST na ten temat. Wynikiem stosowania filozofii DAN! jest rosnąca liczba autystycznych dzieci, które robią wielkie postępy, a wiele z nich odzyskuje zdrowie.

Filozofia DAN! jest ściśle związana z Autism Resarch Institute w San Diego w skrócie ARI, Instytutem Badawczym Autyzmu. Historia ARI rozpoczyna się od Marka, syna doktora Rimlanda, który urodził się w roku 1956 i u którego rozpoznano autyzm w drugim roku życia. W okresie zdiagnozowania Marka lekarze uważali, że za rozwój autyzmu ponoszą winę „zimne matki”. Doktor Rimland natychmiast zrozumiał, że teoria ta jest zarówno błędna jak i bardzo destruktywna. Poświęcił szereg kolejnych lat na badania nad autyzmem, zwieńczeniem tego wysiłku była publikacja jego książki w roku 1964, Autyzm niemowlęcy (Infantile Autism), która udowodniła niezbicie, iż autyzm jest schorzeniem biologicznym i zakończyła okres obwiniania rodziców.

W ciągu swoich badań dr Rimland odkrył, że zastosowanie analizy behawioralnej (nazywanej wówczas modyfikacją behawioralną) jest znakomitą interwencją w przypadku autyzmu. W 1967 roku założył on instytut ARI, aby rozpowszechniać wiedzę na temat mało wówczas znanej metody interwencji, jak również rozwijać badania skutecznych metod leczenia biomedycznego. Od tego czasu ARI rozwinął się w międzynarodowy ośrodek wymiany informacji i organizację badawczą, stojącą na czele wysiłków poszukiwania bezpiecznych, sprawdzonych naukowo metod leczenia, skierowanych na korektę źródłowych przyczyn autyzmu.

Czym jest projekt Pokonaj Autyzm Teraz! (DAN!)?
W miarę rozwoju ARI dr Rimland rozpoczął identyfikację metod leczenia, które pomagały dzieciom autystycznym – na przykład wysokie dawki witaminy B i magnezu – lecz frustrujące było dla niego wolne tempo tych odkryć. Punktem zwrotnym był rok 1994, spotkanie z doktorem Sydneyem M. Bakerem, który opisał swoją własną frustrację próbami zebrania rozmaitych wątków objawów autyzmu – biochemicznych, immunologicznych i gastroenterologicznych – w jedną całość, która mogłaby prowadzić do nowych metod leczenia biomedycznego. Dr Baker zasugerował rozwiązanie: rewolucyjny projekt skupienia razem wszystkich liderów z poszczególnych dziedzin badań nad autyzmem w celu podzielenia się wiedzą, stworzenia nowych pomysłów i przyspieszenia postępów w szukaniu skutecznych metod leczenia biomedycznego, a nawet uzdrawiania z autyzmu. Dr Rimland natychmiast podjął to wyzwanie i z pomocą dr Bakera i dr Jona Pangborna powstał projekt Pokonaj Autyzm Teraz!.
Od tego czasu organizacja Pokonaj Autyzm Teraz! skupia setki znawców przedmiotu na odbywających się co dwa lata spotkaniach przyspieszających postęp badań nad autyzmem i kierujących je na nowe, ekscytujące i owocne ścieżki. Organizacja Pokonaj Autyzm Teraz! organizuje obecnie dwie wypełnione po brzegi konferencje w każdym roku, wraz z konferencjami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach świata.
Dr Rimland przekonany jest, że największe postępy w dziedzinie autyzmu następują, kiedy znawcy przedmiotu współpracują z rodzicami, którzy są prawdziwymi ekspertami w dziedzinie tego, co jest, a co nie jest skuteczne w przypadku autyzmu. W wyniku tej współpracy klinicyści i badacze związani z programem Pokonaj Autyzm Teraz! robią coś niezwykłego: słuchają rodziców i innych specjalistów służby zdrowia, którzy mówią o sukcesach terapii eksperymentalnych, lub którzy oferują pomysły na temat możliwych interwencji. Badają oni podstawy naukowe takich terapii i idei, często prowadzą badania kliniczne i studia analityczne, omawiają wyniki na spotkaniach forum dyskusyjnych i szeroko oceniają bezpieczeństwo, skuteczność i odpowiedniość każdego z tych podejść. Jeżeli leczenie lub strategia przejdzie taką ocenę, jest formalnie prezentowana grupie dyskusyjnej, a następnie podczas konferencji ogólnej.
Celem tego błyskawicznego, intensywnego rozwoju badań jest szybkie przekazywanie informacji potrzebującym jej rodzicom i lekarzom. Zwykle uczestnicy Pokonaj Autyzm Teraz! są w stanie zgromadzić wystarczająco dużo solidnych informacji o nowym leczeniu w ciągu roku lub dwóch, aby wiedzieć czy jest równowartościowe jak i skuteczne.
Ponieważ przyczyny autyzmu nadal nie są zbadane i nie ma gwarancji, że jakikolwiek sposób interwencji może dopomóc konkretnemu dziecku, Pokonaj Autyzm Teraz! nie mówi rodzicom ani lekarzom, jakie podejście zastosować. Zamiast tego, umożliwia rodzicom i lekarzom podjęcie świadomych decyzji na temat leczenia w oparciu o zebrane informacje. Wynik: rosnąca liczba autystycznych dzieci, które robią wielkie postępy, a wiele z nich odzyskuje zdrowie.

A jak w praktyce wygląda medyczne leczenie autyzmu i jakie mogą być efekty?
Leczenie medyczne DAN! jest procesem bardzo złożonym, skomplikowanym i kosztownym. Terapia wymaga stworzenia metody leczenia dla tylko jednego, konkretnego przypadku oraz stałego monitoringu organizmu dziecka i nieustannego korygowania zmian. DAN! stanowi dodatek a nie zamianę dotychczas znanych metod terapii autyzmu, gdyż dziecko nadal wymaga leczenia psychologicznego, intensywnej pracy z logopedą, terapii sensorycznej itp. Leczenie DAN! wymaga częstych badań w specjalistycznych, zagranicznych laboratoriach a  oprócz niezwykle rygorystycznej  bezmlecznej, bezcukrowej, bezskrobiowej i bezglutenowej diety (ustalanej indywidualnie dla każdego pacjenta), dziecko musi przyjmować wiele lekarstw i suplementów. Produkty te są w zdecydowanej większości niedostępne  w Polsce. Leczenie jest wieloletnie, wymaga od rodziców wielu wyrzeczeń, ogromnej dyscypliny i wręcz żelaznej konsekwencji. Efekty leczenia DAN! są w wielu zdumiewające a dzieci robią ogromne postępy. Wśród tych dzieci jest wielu spośród ponad 100 podopiecznych naszej Fundacji.

Leczenie medyczne w USA i Europie
Praca Autism Research Institute w San Diego i Pokonaj Autyzm Teraz! prowadzi do wielkich postępów w możliwości leczenia autyzmu. Na dzień dzisiejszy ośrodek w San Diego prowadzi jedynie działalność badawczą, szkoleniową, organizuje konferencje oraz nadaje certyfikaty DAN!.
Poza głównym ośrodkiem badawczym w San Diego, w USA istnieje kilka wiodących ośrodków leczenia leczenia autyzmu, m. in. w Dallas, Portland, Seattle, New Jersey, Chicago i Nowym Jorku.
Europejskim centrum medycznego leczenia autyzmu DAN! jest Bolonia:
Autism DAN! Europe Bolonia, Włochy (dr Franco Varzella President DAN! Europe - lekarz DAN!)

Interwencja medyczna w Fundacji "Nowa Nadzieja"
Fundacja "Nowa Nadzieja" od blisko sześciu lat lat współpracuje z ośrodkiem Evergreen Center w amerykańskim Portland. Efektem tej współpracy było troje naszych dzieci, które zostały pacjentami dr. Johna Greena i wyjechały do USA. Potrzeby były dużo, dużo większe... Aby pomóc większej grupie dzieci z Polski, na początku 2011 r. z dr. Greenem rozpoczęliśmy realizację wspólnego projektu. Efektem współpracy była pierwsza wizyta dr. Johna Greena w Kaliszu we wrześniu 2011 r. Razem z doktorem przyjeżdża do Polski zespół specjalistów: psycholog i asystentka doktora oraz szefowa zagranicznych projektów. Amerykańscy specjaliści wspólnie z kaliskim pediatrą dr Eryką Gabrysiak objęli opieką pilotażową grupę dzieci. Podstawą pracy zespołu jest skomplikowana diagnostyka - badania laboratoryjne wykonywane w laboratoriach polskich i zagranicznych m.in. w Holandii, Anglii i USA. Dr John Green regularnie dwa razy w roku odwiedza naszą siedzibę w Kaliszu.
Kontakt i zgłoszenia oraz badania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; 693 887 884.

Dr John Green - jest absolwentem University of Idaho w 1970 roku z dyplomem z psychologii i chemii. Ukończył studia na University of Utah Medical School w 1974 roku i zakończył staż
w University of New Mexico w 1975 roku. Od 1975 do 1980 był dyrektorem medycznym na oddziale ratunkowym w Szpitalu Powiatowym w Tulare w Kalifornii. Jednocześnie w niepełnym wymiarze czasu zajmował się praktyką prewencyjnej medycyny i ochrony środowiska, alergiami żywieniowymi oraz systemami czynników chorób przewlekłych. Od 1980 roku stale zajmuje się medycyną środowiskową. W 1999 roku rozpoczął poważną pracę z dziećmi autystycznymi i od 2000 r. cały swój czas poświęca pracy nad spektrum zaburzeń autystycznych. Uważa on, że podejście kompleksowe, czyli medyczne i terapeutyczne jest najbardziej skutecznym sposobem walki z autyzmem. Jest lekarzem DAN! (Defeat Autism Now! – Pokonaj Autyzm Teraz!). Prowadzi własną praktykę Evergreen Center w Oregon City, nieopodal Portland w stanie Oregon.

Oprócz Fundacji "Nowa Nadzieja" w Polsce aktualnie działają trzy prywatne ośrodki leczące dzieci autystyczne metodami biomedycznymi i metodą DAN!:
Ośrodek Terapii Autyzmu ALFA ARIDANI we Wrocławiu (dr Brigitte Esser - lekarz DAN!)

Ośrodek Medycyny Integracyjnej ARCANA (dr Małgorzata Cubała-Kucharska - lekarz DAN!)
Instytut Medycyny Holistycznej VEGA MEDICA (dr Ewa Tomaszewska-Kryk - lekarz DAN!)
Pierwszy z ośrodków zaczął działać we Wrocławiu ok. dziesięciu lat temu, następne dwa powstały w Warszawie. Poradnie współpracują z renomowanymi europejskimi i amerykańskimi laboratoriami. Efekt  krótkiej działalności ośrodków medycznego leczenia autyzmu jest taki, że coraz więcej autystycznych dzieci w Polsce oprócz terapii psychologicznej ma profesjonalną, medyczną opiekę i dzięki temu robi olbrzymie postępy.
Autyzm nie musi być wyrokiem!

Pomóż w budowie Centrum Rozwoju „Nowa Nadzieja”

Fundacja posiada status

 

Fundacja posiada status

Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja „Nowa Nadzieja” powstała w 2009 roku w Kaliszu jako efekt wysiłku grupy rodziców chorych dzieci. Jej ośrodki terapeutyczne działają w Kaliszu i Poznaniu.

1% = KRS 0000321541

Wspieraj nas na Allegro

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-825389332');

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.