NowaNadzieja.com.pl

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

 

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Mikołaja w Kole 
z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 💙 zapraszają na

Wiosna w głowie i na talerzu - zdrowe gotowanie z nadzieją ... z "Nową Nadzieją"

Data: 6 kwietnia 2019 r. godz. 10.00
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Mikołaja w Kole ul. Kolejowa 13

- wpłaty 50 zł na konto gospodarcze fundacji
- osoba do kontaktu - Anna Jachnik - 694957281
- info o warsztatach:

  • 1.część warsztatów-teoria łatwa i przyjemna(bezpłatna) - 1,5 - 2 h
  • 2.część warsztatów - wspólne pichcenie, brudzenie kuchni i objadanie się (50 zł - ilość miejsc ograniczona - kto pierwszy, ten lepszy)

Zapisy: Anna Jachnik  694 957 281
Wpłaty: Fundacja "Nowa Nadzieja": 81 2490 0005 0000 4600 9095 7808

Prowadząca - Joanna Dolna - trener, tutor, kierownik turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci, konsultant ds. diety w autyzmie (i nie tylko), pedagog specjalny, założyciel Klubu Rodziców Wymagających Dzieci, MAMA

Za nami I Spotkania z Edukacją w Ostrowie Wielkopolskim 💙 
Z powodu bardzo dużego zainteresowania nie wszyscy zapisani mogli wziąć udział w konferencji, dlatego organizujemy dodatkowe spotkanie. 

Temat: "Metoda Krakowska - terapia neurobiologiczna" 
i jest skierowane do nauczycieli przedszkoli i logopedów pracujących z małymi dziećmi

Data: 1 marca w godzinach 16.00-20.30
Miejsce: Fundacja "Nowa Nadzieja", Kalisz, ul. Nowy Świat 13
Koszt: 120 zł z dopiskiem – Imię i nazwisko, szkolenie 1 marca. 
Wpłaty 81 2490 0005 0000 4600 9095 7808

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Nowa Nadzieja i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Poznaniu zapraszają na 

Konferencję Edukacja Włączająca w Praktyce
o konieczności i możliwości dostosowania procesu edukacyjnego do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania

Data:  5 października 2019 r. 
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Poznaniu, ul. Hezjoda 15
Koszt: 120 zł

W odpowiedzi na liczne prośby płynące ze strony nauczycieli i innych osób zainteresowanych edukacją włączającą, organizatorzy Konferencji decydują o przełożeniu jej terminu na 5 października 2019 r. Wyznaczając termin Konferencji nie mogliśmy przewidzieć skomplikowanej sytuacji w systemie oświaty i dylematów życiowych i zawodowych przed jakimi obecnie stają nauczyciele. Liczymy na owocne merytorycznie spotkanie w październiku. Do zobaczenia!

Zgłoszenia: Przesyłając na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. formularz zgłoszeniowy i dokonując opłaty na podane konto w ciągu 7 dni roboczych. Liczba miejsc ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność wysłania zgłoszenia!

  pobierz kartę zgłoszenia DOC           pobierz kartę zgłoszenia


PLAN KONFERENCJI:

8.30 -  9.00 – rejestracja
9.00 – 9.15 – otwarcie Konferencji – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu , Pani  Helena Paszkiewicz , Prezes Fundacji „Nowa Nadzieja” Piotr Tomankiewicz,
9.15 -10.00  Edukacja włączająca - od teorii do rzeczywistości – mgr Aneta Jagielska, pedagog- terapeuta, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu
10.00 – 10.45 Byłoby miło, gdyby tak było, jak stanowią rozporządzenia. Edukacja włączająca w praktyce – dr Justyna Leszka WPA UAM, Fundacja „Nowa Nadzieja”
10.45 -11.30 Dyskusja
11.30 – 12.15 Przerwa
12.15 – 14.15 Pierwszy blok warsztatowy
14.15 – 14.45 Przerwa
14.45 – 16.45 Drugi blok warsztatowy

W ramach bloków warsztatowych uczestnicy Konferencji wybierają dwa różne warsztaty, zaznaczając wybór w karcie zgłoszeniowej

 12.15 – 14.15

 14.45– 16.45

A 1. Jak pomagać nie wyręczając?- wsparcie ucznia z niepełnosprawnością ruchową – mgr Angelika Kowalczewska

B 1. Jak pomagać nie wyręczając?- wsparcie ucznia z niepełnosprawnością ruchową – mgr Angelika Kowalczewska

A  2. Pomóż  mi słyszeć, mówić i lepiej rozumieć świat- praca z uczniem niesłyszącym w szkole ogólnodostępnej – mgr Elżbieta Moszyk

B  2. Pomóż  mi słyszeć, mówić i lepiej rozumieć świat- praca z uczniem niesłyszącym w szkole ogólnodostępnej – mgr Elżbieta Moszyk

A 3. Uczeń niewidomy i słabowidzący- o jego trudnościach i naszych wyzwaniach - mgr Aldona Gryczka-Beszterda

B 3. Uczeń niewidomy i słabowidzący- o jego trudnościach i naszych wyzwaniach - mgr Aldona Gryczka-Beszterda

A 4. Uczeń z autyzmem i ZA w szkole – to się może udać! – dr Wanda Baranowska

B 4. Uczeń z autyzmem i ZA w szkole – to się może udać! – dr Wanda Baranowska

A 5. Problem ukryty – uczeń niedostosowany społecznie i zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole – dr Joanna Cichla

B 5. Problem ukryty – uczeń niedostosowany społecznie i zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole – dr Joanna Cichla

A 6. Dysleksja – problem znany i wciąż odkrywany. O sposobach wspierania dzieci  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dr Justyna Leszka

B 6. Dysleksja – problem znany i wciąż odkrywany. O sposobach wspierania dzieci  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dr Justyna Leszka

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” z Kalisza
i Szkoła Podstawowa nr 12 im. Prof. Adama Wodziczki w Gnieźnie zapraszają

na BEZPŁATNE SZKOLENIE
Trzy filary terapii dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju
w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu

Termin: 5 grudnia 2018 r. | godz. 10.00-12.00
Prowadzący: dr Justyna Leszka
Miejsce: Os. Kazimierza Wielkiego 33, 62-200 Gniezno
Zapisy: 502 381 109

Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” zaprasza na

Konferencję Naukowo – Szkoleniową
Forum Autyzmu - RODZINA (dziecka) z AUTYZMEM

która odbędzie się 22 września 2018 roku w salach Collegium Da Vinci, Poznań, ul. Kutrzeby 10

Pojęcie „epidemii autyzmu” przestaje być hasłem, jest rzeczywistością - lawinowo rośnie liczba dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Niestety nie pociąga to za sobą rozwiązań systemowych, jeśli chodzi o wczesną diagnostykę, dostęp do skutecznych terapii i kompleksowe wspieranie rodzin. Ze względu na powszechność zjawiska stajemy się społeczeństwem z problemem autyzmu. Niepełnosprawność społeczna (autyzm, ZA i inne postaci zaburzeń powodujących trudności w relacjach społecznych) jest powszechnie nierozumiana a rodziny z dziećmi nią dotkniętymi podlegają mechanizmom wykluczenia i napiętnowania.

Rodziny dzieci z zaburzeniami rozwoju potrzebują ukierunkowania w diagnostyce (a nie ignorancji i bagatelizowania problemu), wsparcia w doborze i prowadzeniu terapii (a nie poszukiwania przypadkowych rozwiązań) i mądrego prowadzenia w gąszczu przepisów oświatowych i ich (często błędnych) interpretacji w poszczególnych placówkach. Zatem rośnie zapotrzebowanie na profesjonalistów przygotowanych do prowadzenia Rodzin – nauczycieli, terapeutów, logopedów, pracowników socjalnych i innych osób, mogących wspierać rodziców w procesie diagnozy, terapii i organizacji środowiska dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Przed rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwoju pozostaje cały czas aktualne pytanie - co dalej? co w wieku dorosłym?

O tym chcemy rozmawiać podczas konferencji, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Koszt uczestnictwa: 170 zł (materiały szkoleniowe, zaświadczenia, przerwa kawowa, lunch).
Uwaga: Przy zgłoszeniu 4 i więcej uczestników z jednej placówki cena wynosi 150 zł
Koszt dla rodziców podopiecznych Fundacji "Nowa Nadzieja" - 50 zł.

PROGRAM KONFERENCJI

8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 - 9.15 Uroczyste otwarcie konferencji - Piotr Tomankiewicz, Prezes Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”
9.15 - 10.00 Rodzina z autyzmem – trzy filary terapii dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju
dr Justyna Leszka, WPA UAM, Fundacja „Nowa Nadzieja”
10.00 - 10.30 Logoterapia - humanistyczne i neurobiologiczne spojrzenie na stymulację rozwoju funkcji poznawczych dzieci z autyzmem - prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek UP Kraków

Przerwa kawowa

11.15 - 12.15 Wykluczanie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością społeczną – szkolne i uliczne „gry w pigułce” - dr Wanda Baranowska Uniwersytet Łódzki
12.15 - 13.00 Rodzina z problemem w społeczeństwie - czyli o zwykłych ludziach uwięzionych w klatce instrumentalizmu i idealizmu cudzych opinii - dr Przemysław Gąsiorek, WPA UAM
13.00 - 13.30 Co dalej…? O planach utworzenia CENTRUM ROZWOJU Fundacji „Nowa Nadzieja”
Dorota Madejka, Wiceprezes Fundacji „Nowa Nadzieja”

Przerwa obiadowa

14.30 - 15.15 Ile „autyzmu” jest w jelitach? O możliwościach wspierania dietą i leczeniem funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwoju - lek. med. Hanna Olejniczak, Modelarnia Zdrowia, Poznań
15.15 - 16.00 Przepisy prawa - sprzymierzeniec czy wróg rodziny dziecka z autyzmem?
16.00 - 17.00 PANEL DYSKUSYJNY

Zgłoszenia: Przesyłając na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. formularz zgłoszeniowy i dokonując opłaty na podane konto w ciągu 3 dni roboczych. Liczba miejsc ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność wysłania zgłoszenia!

  pobierz kartę zgłoszenia DOC            pobierz kartę zgłoszenia PDF

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" Oddział Poznań zaprasza na:

KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ
Dziecko z Zespołem Downa – rehabilitacja, terapia, edukacja

Termin: 15 kwietnia 2018 r. godz. 10:00-17.00
Wykładowcy: mgr Marlena Urlych, mgr Marcelina Żółtowska, mgr Bogna Mikołajczak, 
                       mgr Marta Banaszak
Koszt: 180 zł.

Podejmowane zagadnienia będą dotyczyły kształtowania kompetencji językowych, społecznych, emocjonalnych i motorycznych dzieci z Zespołem Downa oraz wspierania ich rozwoju dietą. Omówione zostaną główne potrzeby terapeutyczne dzieci z ZD i sposoby wspomagania ich rozwoju i edukacji.

Plan konferencji:
10.00-11.30  Dziecko z Zespołem Downa – od diagnozy do dorosłości. Potrzeby rozwojowe i sposoby 
                   ich zaspokajania 
                   mgr Marlena Urlych | Fundacja "Nowa Nadzieja"
12.00-14.00  Wspomaganie rozwoju językowego dziecka z ZD i wczesna nauka czytania
                   mgr Marcelina Żółtowska | Centrum Terapeutyczne OD GŁOWY DO MOWY
14.00-16.00  Rehabilitacja ruchowa czy integracja sensoryczna – o wspieraniu rozwoju ruchowego 
                   dzieci z ZD
                   mgr Bogna Mikołajczak | Centrum Terapeutyczne OD GŁOWY DO MOWY
16.00-17.00  Żywienie wspierające rozwój 
                   mgr Marta Banaszak | Centrum Terapeutyczne OD GŁOWY DO MOWY

Zgłoszenia: Przesyłając na e-maila poznanTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  formularz zgłoszeniowy i dokonując opłaty na podane konto w ciągu 3 dni roboczych. Liczba miejsc ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność wysłania zgłoszenia!

  pobierz kartę zgłoszenia DOC            pobierz kartę zgłoszenia PDF

Pomóż w budowie Centrum Rozwoju „Nowa Nadzieja”

 

Fundacja posiada status

Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja „Nowa Nadzieja” powstała w 2009 roku w Kaliszu jako efekt wysiłku grupy rodziców chorych dzieci. Jej ośrodki terapeutyczne działają w Kaliszu i Poznaniu.

1% = KRS 0000321541

Wspieraj nas na Allegro

Kup i pomóż chorym dzieciom

Infolinia do Fundacji

Godziny działania infolinii:

  • Poniedziałek: 13.30-18.00
  • Wtorek: 9.00-15.00
  • Środa: 9.00-15.00
  • Czwartek: 9.00-15.00
  • Piątek: 9.00-15.00

     

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-825389332');

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.